Gizlilik

 1. Annemisin.com’da, Kullanıcılara daha iyi hizmet verebilmek amacıyla Kullanıcılardan bazı kişisel bilgiler (isim, yaş, e-posta adresi, vb.) talep edilmektedir. Annemisin.com üzerinden toplanan bu veriler; kampanya çalışmaları veya Kullanıcıların hesabına yönelik özel promosyon faaliyetlerinin yapılabilmesi için annemisin.com bünyesinde kullanılmaktadır. Kişisel bilgiler haricinde; annemisin.com üzerinden yapılan işlemlere ait istatistiksel veriler analiz edilmekte ve saklanmaktadır.
   
 2. Annemisin; işbu Sözleşme ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da Üye olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, adres, e-mail adresi, doğum tarihi gibi bilgileri; sms, e-mail, site içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde Kullanıcılar ile temas kurmak için kullanabilir veya işbu bilgileri depolayabilir. Kişisel veriler aynı zamanda annemisin’in süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapması, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmaları yapmak için, annemisin’in işbirliği içinde olduğu firmalara da aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. Kullanıcılar, annemisin’in belirtilen amaçlarla ve süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar ile pazar araştırması yapması için annemisin’in işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Üyelerin kişisel verilerini iletmesine, işlenmesine ve depolanmasına 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında açıkça onay verdiklerini beyan ve kabul ederler.
   
 3. Annemisin, üyelik formları ile kendisine iletilen bilgileri, faaliyet dışı hiçbir amaçla kullanmamakta ve satmamaktadır.
   
 4. Kullanıcı bilgileri, ancak resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapmak zorunda olunduğu durumlarda resmi makamlara açıklanacaktır.
   
 5. Kullanıcılar, işbu Kullanıcı Sözleşmesini onaylayarak, annemisin ile paylaşmış olduğu bilgilerin şahsına ait olduğunu ve bu bilgilerin, satış ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülebilmesi amacıyla kullanılabileceğine onay vermektedir.

Reklam alanı