Nihal Gündüz
Atanamamış öğretmen ama atanabilmiş ev hanımı

Sıradan bir anne işte..... ...