Sevgili anne ve babalar,

İş Kanununda ocak ayında yapılan değişiklikle yürürlüğe giren ‘kısmi çalışma’ izninin şartları şu şekilde:

Analık izninin bitiminden itibaren çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi için kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkeğe istekleri halinde 'ücretsiz' yarım gün izin verilebiliyor. Bu süre birinci doğumda 60 gün; ikinci doğumda 120 gün ve sonraki doğumlarda 180 güne çıkıyor. Bu süreler boyunca kadın ya da erkek işçi haftalık çalışma süresi olan 45 saatin yarısı kadar olan sürece yani 22.5 saatinde izinli sayılıyor. Maden işçileri için haftalık çalışma süresi 37.5 saat olduğundan bunun yarısı olan yaklaşık 19 saat ücretsiz izin yapılabiliyor. Çoğul gebeliklerde yani ikiz, üçüz gibi doğumlar için bu sürelere 30 gün ilave ediliyor. Engelli doğumda, doktor raporuyla belgelendirme şartıyla, yarım çalışma süresi 1 yıla çıkıyor. Ücretsiz izinden yararlanan kadın işçi, bir yaşından küçük çocuğu için günlük 1.5 saat olan süt izninden ise yararlanamıyor.

Kadın işçiye ayrıca analık izninin bitiminden itibaren 6 aya kadar ücretsiz izin de verilebileceğini önceki yazımda belirtmiştim. Bu izinden yine üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen anne veya babalar da yararlanabiliyor. (Dün izlediğim Lion filmi sayesinde evlat edinmelerin artacağını umarak bu konuya değinmek istedim)

İşçi, bu izinlerden birinin bitiminden itibaren isterse patronundan 'kısmi çalışma' talebinde de bulunabilecek. Kısmi çalışma işyerinde yapılan emsal çalışmanın üçte ikisi kadar çalışıp, kalan sürede izinli sayılması anlamına geliyor. Örneğin haftada 6 gün 45 saat çalışılan bir işyerinde, doğum yapan ya da evlat edinen kişi, 4 gün çalışıp, 2 gün de ilave izin yapabilecek. Kısmi çalışma yapmak için, ücretsiz iznin bitimini beklemek de gerekmiyor. Ancak işçinin kısmi çalışmaya başlamadan 1 ay önce patronuna yazılı olarak başvurması gerekiyor.

Bu başvuruda haftanın her günü çalışılacaksa mesainin başlangıç ve bitiş saatlerinin; haftanın belirli günlerinde çalışılacaksa tercih edilen iş günlerinin de yer alması gerekiyor.

Kısmi süreli çalışma, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda talep edilip kullanılabilecek.

Ebeveynlerden birinin çalışmaması hâlinde, çalışan eş kısmi süreli çalışma talebinde bulunamayacak. Ancak;

  • Ebeveynlerden birinin sürekli bakım ve tedavisini gerektiren bir hastalığının olması ve bu hastalığın tam teşekküllü hastane ya da üniversite hastanesinden alınacak doktor raporuyla belgelendirilmesi,
  • Velayetin mahkemece eşlerden birine verilmesi hâlinde çocuğun velayetine sahip ebeveynin talepte bulunması,
  • Üç yaşını doldurmamış bir çocuğun münferiden evlat edinilmesi, hâllerinde bu şart aranmayacak.

Ayrıca kısmi çalışma başvurusu sırasında aranan bu şartlar; sonrasında kaybedilse bile hak devam edecek.

Kısmi süreli çalışma talebini işverenin, işçinin başvuru tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde karşılaması ve bunu bir yazıyla bildirmesi gerekiyor. Patron, işçinin dilekçesine yanıt vermez ise; işçinin talebi dilekçede belirtilen tarihte veya bu tarihi takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanmış sayılacak. Patron, bu gerekçeyle işçinin işine son veremeyecek.

Kısmi süreli çalışmanın mesai başlangıç ve bitiş saatlerini ya da günlerini o yerin gelenekleri, işçinin yapmakta olduğu işin niteliği ve işçinin talebi dikkate alınarak patron tarafından belirlenecek. İşçinin ücret ve paraya ilişkin diğer hakları ise çalıştığı süreye orantılı olarak verilecek.

Kısmi süreli çalışmaya başlayan işçi, çocuğu okula başlamadan tam süreli çalışmaya dönebilecek. Ancak o çocuk için bir daha bu haktan yararlanamayacak. Kısmi çalışmayı bitirmek isteyen işçi patrona bir ay önceden yazılı bildirimde bulunacak.

Kısmi süreli çalışmaya geçen işçinin tam süreli çalışmaya başlaması hâlinde yerine alınan işçinin iş sözleşmesi kendiliğinden sona erecek. 

Böylece işkanunundaki yeni değişiklikle anne ve babalar, ilkokul çağına kadar hem çocuklarıyla yeterince ilgilenecek hem de belli miktarda aile bütçesine katkıda bulunmaya devam edebilecek...