İnsan yavrusu, doğduğunda tümüyle anneye bağımlıdır. Bir yaşına kadar yürüyemez. İki yaşına kadar konuşamaz. Kendisine yetebilecek duruma gelinceye kadar yıllar gerekir.

Canlılar, sahip oldukları genler sayesinde birçok içgüdü ve davranışlar  için programlanmış beyinle doğarlar.

Beynimizin çalışması konusunda öğrenilenler son on yılda çok artmış olmasına rağmen hala bilinmeyen çok şey var. Bebek doğduğunda, ön programlama ile yapılan soluk alma, ağlama, emme ve öğrenme becerilerine sahiptir.

Hayvanlar aleminde ise doğar doğmaz yürüyebilen, yüzebilen canlılar var. Bu becerilerin programlandığı beyinle doğarlar. İnsan yavrusunun beyninde tamamlanmamış sinir ağlarının düzenlenmesi deneyimlerle gerçekleştirilir.

Duygusal ilgi ve bilişsel uyaranlardan yoksun büyümenin normal beyin gelişimini engellediği kanıtlanmıştır. Yetimhanelerde büyütülmek zorunda kalınan bebeklerde gözlenmiştir ki konuşmayı bile öğrenemeyen çocuklar yetişmiştir.

Sevgi dolu ve korumacı bir ortam, gelişmekte olan bir çocuğun beyin gelişimi için önemlidir. Bu nedenle anneliğin planlı, uygun zaman ve ortamda olması, anne ve bebek sağlığı için önemlidir.