Annelik duygusu, insan hayatında çok özel, bir insan için çok sayıda fedakarlık ve sorumluluk gerektiren güçlü bir duygudur. Annelik, yaşamda üreme içgüdüsüyle oluşan bir durum olup, hormonal olarak belli bir olgunluğa ulaşan kadınlar 12-13 yaşlarında bile anne olabilmektedir. Oysaki hem küçük yaş gebelikler, hemde ileri yaş gebelikler riskli olabilmektedir.

Yapılan çalışmalarda bir kadının en üretken olduğu ve en sağlıklı doğumları yaptığı yaşlar 24-29 olarak belirlenmiştir. Anne adayı gebelik planlıyorsa, hem kendisinin sağlığı, hemde bebeğin sağlığı açısından en uygun ve iyi üreme dönemi bu yaşlar kabul edilmektedir.

Canlılarda yaşamın temel amacı, sağkalım ve üremedir. Bu amaçlar için duygu ve davranışların kontrolü beyinde organize edilmiştir. Açlık, tokluk, cinsel içgüdü ve üreme dürtüsü beynin derininde küçücük bir bölge olan amigdala tarafından kontrol edilmektedir. Amigdala en ilkel canlıların beyin dokusunu oluşturmakta ,hızlı karar verme ve uygulama özelliğine de sahiptir. İçgüdü olarak tanımladığımız davranışlar, otomatikleşmiş (bisiklete binmek,yazmak gibi) davranışlarımızdan farklı olarak yaşam süremiz içinde öğrenmek zorunda kalmayıp, kalıtımla elde etmiş olduğumuz özelliklerdir. İçsel davranışlarımızın temsil ettiği özellikler DNAnın küçücük birimlerine kodlanarak milyonlarca yıl süren seçilimle, yaşamın temel amacına hizmet edecek şekilde oluşmuştur. temel olarak annelik de insan türünün üreme dürtüsüne hizmet etmektedir. Sadece dürtülerimize göre davranıyor olursak, hem erken gebelikler hemde kontrolsüz çoğalma ile karşı karşıya kalmış oluruz.

Beyinde, yaşamda kalma ve üreme dürtülerinin merkezi amigdalayı kontrol eden merkez ise serebral kortekstir. İnsan beyninin kıvrımlı bölümü serebral korteks olarak adlandırılır. Diğer canlılardan insanı ayıran en önemli beyin bölümü işte bu serebral kortekstir. İnsan beyninde çok belirgin olan bu bölüm, kavramları anlama, problemleri çözme, bilgi ağı yaratma, estetik değerler, ahlaki değerler üretme, düşünme gibi işlevleri yürütmektedir. Korteks, amigdalaya göre yavaş çalışır fakat hızı ve kapasitesi artırılabilmektedir.

Serebral korteksin hızını ve kapasitesini artırmak amigdala kaynaklı davranışların daha fazla kontrolünü sağlayacaktır.

Peki beyinin önemli kontrol merkezinin etkinliği nasıl artırılabilir?

Sorgulayarak, eleştirel yaklaşımlarla, eğitim, düşünsel, sanatsal aktivitelerle, daha çok kitap okumak, sinemaya, tiyatroya gitmek, müzik dinlemek, serebral korteksin hızını ve kapasitesini artırarak amigdaladan verilen komutları ve hareketleri daha fazla kontrol ederek sonradan pişman olunacak hareketleri yapmayı önleyecektir.

Anneliğin planlı ve uygun zamanda olabilmesi için eğitimin önemi ortada.Bir anne çocuğunu büyütürken, eğitirken düşünsel ve sanatsal aktivitelerin önemi büyüktür.

Hayatta kalmak için bilmek, bilmek içinse okumak ve düşünmekten başka çare yok.