Sevgili anneler, bu bölümde sizler ile çocukların beslenmesindeki önemli özellikler üzerinde durmak istiyorum. Her konuda olduğu gibi çocuklar beslenme konusunda da büyüklerin küçük kopyaları değildirler. O nedenle çocuk beslenmesinin kendine özel kuralları vardır. Bunlara uyulmaz ise çocuk yetersiz ya da dengesiz beslenebilir.sizler ile çocukların beslenmesindeki önemli özellikler üzerinde durmak istiyorum. Her konuda olduğu gibi çocuklar beslenme konusunda da büyüklerin küçük kopyaları değildirler. O nedenle çocuk beslenmesinin kendine özel kuralları vardır. Bunlara uyulmaz ise çocuk yetersiz ya da dengesiz beslenebilir.
 

a.    Büyüme süreci önemli miktarda enerji harcaması gerektirdiğinden enerji gereksinimi yetişkinden yüksektir.

b.    Yeni dokuların yapımı protein, mineral ve vitaminlere gereksinimi arttırır.

c.     Sinir sisteminin gelişmemesi nedeniyle kendi kendilerine yiyebilme yeteneklerinin sınırlı oluşu yanında dişlerden başlamak üzere mide, barsak, sindirim ve böbrek sistemlerinin tam gelişmemiş olması, çocuklara yiyeceklerin belirli şekilde hazırlanmasını, belirli maddeleri içermesini ve uygun zamanlarda verilmesini gerektirir.

d.    Çocuk büyüme ve gelişmesinin bütünü anne-babadan aldı­ğı genetik miras ve beslenme ile birlikte sosyal ve kültürel koşulların etkisinde ortaya çıkan bir       süreçtir. Beslenme, anne karnından yetişkinliğe kadar olan bu süreçte her çocuk için çok etkilidir.

Yetersiz ve Dengesiz Beslenmenin Çocuk Üzerindeki Etkileri Nelerdir?

Çocuğun büyüme ve gelişme süreci yeniden yaşanılamaz. Bu nedenle insan vücudunun boy olarak % 50, kilo olarak ise yaklaşık %300 arttığı en hızlı gelişme dönemi olan ilk bir yaş içindeki beslenme bozuklukları çok önemlidir. Sinirsel gelişmenin tamamlandığı ilk 3 yılda olan yetersiz ve dengesiz beslenmenin kötü etkileri ise ömür boyu sürebilir.

Uzun süreli beslenme bozuklukları, çocukların zeka düzeylerine etkisi yanında görme yeteneğini, matematiksel düşünce yeteneğini ve diğer beyin fonksiyonlarını etkiler. Ayrıca çocukluk çağında enerji ve besin öğelerine olan gereksiniminin karşılanamaması, beslenme yetersizliği ve dengesizliğine bağlı çeşitli sağlık sorunlarına yol açar.

Çevre sağlığı koşullarının yetersizliği yüzünden çocuk kolayca enfeksiyon hastalıklarını alabilir. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki; beslenme bozukluğu olan çocuklar kolay enfeksiyon alır, hastalıklar ağır ve uzun seyreder daha sık ölümle sonuçlanır.

Yetersiz ve Dengesiz Beslenmenin Nedenleri

Bunların en başında yetersiz enerji ve besin öğeleri alımı gelmektedir. Enerji ve besin öğelerinin yeterince alınmaması ço­ğunlukla beslenme bilgisizliği nedeni ile besin değeri düşük besinlerle çocuğun beslenmesi sonucunda oluşur. Örneğin; şeker, nişasta karışımı ile çocuğu beslemek çocuğun dengesiz beslenmesine neden olur. Çünkü bu besinler çocuğun enerji gereksinimini karşılasa bile, protein, vitamin ve minerallere olan gereksinimini karşılayamamaktadır. Ayrıca, besinlerin besin de­ğerleri ve çocuk için en uygun besinin hangisi olduğunun bilinmemesi; çocuğun normal büyüme ve gelişmesi, sağlığının korunması için hangi besinin ne kadar ve ne şekilde hazırlanması gerektiğinin bilinmemesi de çocuğun dengesiz beslenip hastalanmasına neden olur. Bilgisizlik evde bulunan besinlerden çocuğun yararlanmasını engellemektedir.

Halk arasındaki bazı inanışlar, (emziren anne peynir yememeli), (süt ve su içmemeli), (süt ve su içerse sütü yaramaz), (peynir yerse çocukta pamukçuk olur) gibi inanışlar yanlış olup anneyi ve çocuğu tehlikeye atmaktadır. Bebeğe yarayacak diye anneye gereksiz yere fazla enerji vererek şişmanlatmak da aynı oranda zararlıdır.

Sevgi ile kalınız …