Evlat edinilmiş çocuklar yasal olarak öz çocukların haklarına sahip olurlar. Ana ve babaya ait olan haklar ve hükümlülükler evlat edinene geçer. Evlat edinilen, evlat edinenin mirasçısı olur. Evlat edinilen küçük ise evlat edinenin soyadını alır.

Evlat Edinilenin Adının Değiştirilmesi

Evlat edinen isterse çocuğa yeni bir ad verebilir(Bu durum özellikle bebek grubunda yer alan bir uygulama olup evlat edinme davası açıldığında bu talepte de bulunulabilir.)

Evlat Edinilenin Evlat Edinenin Nüfusuna Kayıt Edilmesi

Eşler tarafından birlikte evlat edinilen ve ayırt etme gücüne sahip olmayan küçüklerin nüfus kaydına ana ve baba adı olarak evlat edinen eşlerin adları yazılır.

Evlat edinilenin miras ve başka haklarının zedelenmemesi, aile bağlarının devam etmesi için evlat edinilenin naklen geldiği aile kütüğü ile evlat edinenlerin aile kütüğü arasında her türlü bağ kurulur. Ayrıca evlat edinme ile ilgili kesinleşmiş mahkeme kararı her iki nüfus kütüğüne işlenir.

Evlat edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlatlık istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamaz. 

Evlat Edinilenin Dosya Bilgilerini Talep Etmesi

Evlat edinme ile ilgili kayıtlar, belgeler ve bilgiler mahkeme kararı olmadıkça veya evlat edinilen istemedikçe hiçbir şekilde açıklanamamaktadır. Evlat edinen kişi reşit olduktan sonra evlat edinme dosyasındaki bilgilere ulaşmak için başvuruda bulunabilir.

Başvuru yapılırken;

  • Şahsen ve yazılı olarak yapılması(Posta yoluyla yapılan başvurular hakkında da araştırma yapılmaktadır. Ancak, araştırma sonucu kişinin ikamet ettiği yerdeki İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne bildirilmekte olup bilginin kişiye verilmesi, mevcut kimlik aslı ile yapılacak şahsen başvurusu ile mümkün olabilmektedir.)

  • Yapılan başvuruda araştırmanın yapılmasına esas olarak sunulan bilgi ve belgenin kapsamının geniş tutulması (Araştırmanın daha kısa sürede tamamlanmasını sağlayacaktır.)

  • İkamet ettiği İl’deki İl Müdürlüğüne (Evlat edinme mahkemesinin yapıldığı İl biliniyorsa ve kişi aynı İl'de halen ikamet ediyorsa, İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne, aksi takdirde Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğüne sunmaları halinde haklarında gerekli araştırma yapılabilmektedir.)

  • Aşağıda yer alan halinde bilgi ve belgelerden, elinde mevcut olanları başvuru dilekçesine eklenmesi gerekmektedir.
     

- Kişinin mevcut kimlik fotokopisi,

- Evlat Edinme Mahkeme Kararı,

- Mahkeme kararından önceki kimlik bilgileri,

- İsim değişikliğine dair mahkeme kararı,

- Evlat edinme öncesinde kalınan İl ve kuruluşun adı,

- Kuruluşa kabul ve evlat edinme tarihleri.


Başvuru sahibinin dosya bilgileri hakkındaki bilgi hizmette görev yapan sosyal çalışmacı tarafından yapılan bir görüşme ile evlat edinene açıklanır. Kurumumuz 1983 yılında faaliyete başlamış olup, önceki yıllara ait arşiv bilgileri Çocuk Koruma Birlikleri ve Sağlık Bakanlığı tarafından devredilen belgelerle sınırlıdır.

?Bu yazı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden alınmıştır.